Sebep-sonuç ilişkilerini drama yaparak öğrenme

Bir olayı veya bir kavramın ne olduğunu anlayabilmek için öğrenilen diğer kavramlarla ilişkisini, olayların diğer olaylarla arasındaki sebep-sonuç ilişkilerini iyi kavramak gerekir. İki olay arasında ilişki kurulduğu zaman öğrenme gerçekleşir.

Olaylar arasındaki sebep-sonuç ilişkileri drama yoluyla bireylerin olayları yaşayarak öğrenmesi sayesinde daha iyi öğrenilir.

Sebep-sonuç ilişkilere öğrencilere:

  • bir problemi belirlemesine ve problemdeki geribesleme yapılarını açıklar.
  • özel sınırlar içinde meydana gelen karşılıklı ilişki halinde olan parçaların bir bütünü nasıl oluşturduğunu gösterir.
  • sistemin özellikle geri besleme ilişkilerini (başlangıçta etki olan şeylerin sonunda nasıl sonuç olduğunu), birbirine bağlı olan bölümlerini anlama ve analiz etmede yardım eder,
  • karşılıklı bağlılığı oluşturan ve etkileyen durumları anlaşılır hale getirir ve analiz eder.

Dersimizin ana teması, olaylar arasında bir sebep-sonuç ilişkisi olduğu, bir olayın tek bir sebebi veya tek bir sonucu olmadığını birden fazla etkenin olayı etkilediğini kendi yaşantılarından örnekler vererek anlatmaktı.

Başarısız öğrencinin başarısızlık sebepleri araştırılırken

Öğrencilerimle birlikte bir senaryo tasarladık. Senaryomuz bir sınıfta geçiyordu. 3 veya 4 öğrencinin bir fen sınavına girdiği bir sahne ile oyunumuz başladı. Öğrencilerden biri çok başarılı, biri orta başarılı, diğeri ise başarısız. Sınav anını yaşıyorlar, öğretmen öğrencilere sınavdan aldıkları notları söylüyor ve çıkışta dersten başarısız olan öğrenciyle konuşuyor, öğrencinin neden sınavdan düşük not aldığını sorguluyor. Öğretmen öğrenciyle konuştuktan sonra ailesiyle ilgili bir problem yaşadığını öğreniyor, ailesiyle görüşmeye karar veriyor. Öğrenci eve gittiğinde ailesi onunla konuşmak istiyor ve olay bu şekilde devam ediyor.

 

Müdür- Öğretmen-Veli-Öğrenci diyalogu

 

Babası ve öğretmeni arasında kalan öğrenci

Her sınıfta senaryomuzun aynı olmasına rağmen, olaylar ve ilişkiler çok farklı bir şekilde gerçekleşti. Kişiler arasında geçen diyaloglar, oynayan öğrencilerle farklılaşıyordu. Olay her sınıfta farklı bir şekilde devam etti ve sonunda çok farklı olaylar ortaya çıktı. Bazı olaylarda okul müdürü devreye girdi, bazılarında bir psikologla görüşüldü. Öğrencinin bir dersten başarısız olmasının altında pek çok sebebin yatabileceğini yaşayarak öğrendiler.